WEi■201005■MV公開&デビューショーケース

MV公開

위아이(WEi) ‘TWILIGHT’ M/V

 

■위아이(WEi) – ‘TWILIGHT’ 응원법

 

■위아이(WEi) – ‘도화선’ 응원법

 

 

ショーケース

■[Full ver.] WEi 위아이 ‘TWILIGHT’ Showcase 쇼케이스 풀영상 (장대현, 김동한, 유용하, 김요한, 강석화, 김준서) [통통TV]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

■[ⓓxV] “🎉위아이 데뷔했어열🎉”HD MAKING(WEi)