TRCNG■190905~190907■M COUNTDOWN/Simply K-Pop/music core

190905 M COUNTDOWN EP.633

■[TRCNG – MISSING] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 190905 EP.633

 

 

 

■선공개] TRCNG Cover EXO ITZY SEVENTEEN TWICE ChungHa Monsta X WannaOne

 

https://twitter.com/TRCNG_japan/status/1169593419905171457

 

https://twitter.com/TRCNG_japan/status/1169594303372333057

 

https://twitter.com/TRCNG_japan/status/1169625183902027776

 

 

190906 Simply K-Pop

■[Simply K-Pop] TRCNG _ MISSING _ Ep.378 _ 090619

 

https://twitter.com/TRCNG_japan/status/1169926111305719811

 

https://twitter.com/TRCNG_japan/status/1169950585522548737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190907 music core

 

 

この投稿をInstagramで見る

 

[티알타임⏰] ⠀ 5주 동안 챔피언도 티알이들도 고생 많았어요🔥🔥 시간이 참 빠르게 지나간 것 같죠~ 챔피언들은 어땠나요? 더운 여름 티알이들 응원해주셔서 고마웠습니다🥰 티알이들이 ‘정말’ 큰 힘이 되었대요! MISSING 마지막 무대, 챔피언들이 준비해주신 맛있는 밥 먹고 멋있게 잘 마쳤습니다👏🏻👏🏻👏🏻 앞으로도 쭉 함께 해주실 거죠? 소중한 챔피언들 약속!🤙🏻 집에 조심히 들어가기, 약속!🤙🏻 티알이들도 금방 돌아올게요, 약속🤙🏻 ⠀ #티알타임 #티알씨엔지 #TRCNG #MISSING #RISING #지훈 #하영 #태선 #학민 #우엽 #지성 #현우 #시우 #호현 #강민

TRCNG(티알씨엔지)さん(@trcng_official)がシェアした投稿 –

 

 

https://twitter.com/TRCNG_japan/status/1170263857245253632

 

 

https://twitter.com/TRCNG_japan/status/1170288837517398018