1THE9■191018~191019■Music core

191018

■[Full] 1THE9 2nd MINI ALBUM ‘Blah Blah’ COMEBACK SHOWCASE

 

■[단독] 원더나인(1THE9) – ‘속삭여(Blah)’ 응원법

 

191019  Music core

■[Comeback Stage] 1THE9 – Blah , 원더나인 – 속삭여 Show Music core 20191019

 

 

 

 

https://twitter.com/1THE9_Japan/status/1185511935187410945

 

 

 

https://twitter.com/1THE9_Japan/status/1185475502347173888